talajoltoanyag-fejlesztesek

Talajoltóanyag projektek

Talajbaktérium kutatások, nitrogénkötők, PGPR baktériumok, Bt toxinok

NKFP Agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások 2000: „Növényi növekedést serkentő és hatékony nitrogénkötést biztosító mikrobiális inokulumok előállítása mezőgazdasági hasznosítás céljára” Projektvezető

 • Bata Zrt. és az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetében működő Nitrogénkötési Csoporttal, és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Molekuláris Genetikai Intézetének munkacsoportjával együttműködésben a projekt célja talajoltóanyagok előállítása volt, növényi növekedésserkentő anyagokat termelő nitrogénkötő talajbaktérium törzsek és az általuk termelt hormonszerű anyagok hollow-fiber ultraszűrési technológiával történő koncentrálása útján.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, 2005 „Integrált gyártástechnológia- és mikrobatörzs fejlesztés növelt nitrogénkötést, fitostimulációt és tápanyagellátást biztosító, ultrasűrített talajoltóanyagok ipari előállítására” Projektvezető

 • Az Bata Zrt és az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetében működő Nitrogénkötési Csoporttal, és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Molekuláris Genetikai Intézetének munkacsoportjával együttműködésben és hasznosítása valósult meg.

Közép-magyarországi Operatív Program, 2009 „Új generációs komplex talajoltó készítmény speciális kezelési igényű, savas és szikes talajokhoz” (KMOP-1.1.1 – 09 / 1-2009-0023) Szakmai projektvezető

 • A BIOFIL Kft.-nél zajlott kutatás-fejlesztés célja abiotikus stresszkörülményekkel szemben toleráns, nitrogénkötésre, növényi növekedésserkentő, valamint a talaj szerkezetét javító anyagok termelésére képes talajbaktériumtörzsek izolálása és azonosítása volt alacsony termékenységű, leromlott mezőgazdasági területek talajának javítására szolgáló oltóanyag előállításához.

Közép-magyarországi Operatív Program, 2010 „Kukoricabogár elleni mikrobiológiai készítmény kifejlesztéseSzakmai projektvezető

 • A BIOFIL Kft.-nél zajlott kutatás-fejlesztési projekt során gyökérkárosító rovarlárvákra feltehetően toxikus hatású talajbaktérium törzseket izoláltak a kártevő lárvákból, felmérték az izolátumok lárvicid hatásspektrumát biokémiai, biológiai és molekuláris módszerekkel, és megfelelően szelektív hatású baktériumtörzseket különítettek el.

Közép-magyarországi Operatív Program, 2012 Hatékony talajoltó baktériumokat kiválogató rendszer (ESMS) kifejlesztése és instant por talajoltó anyag formula (ESSI) előállítása. Szakmai projektvezető

 • A BIOFIL Kft-nél zajló kutatás-fejlesztési projekt során egy új talajoltóanyag, egy korszerű, mezőgazdasági művelésű stressztalajokon hatékonyan működő, komplex por formula A készítmény szilárd hordozóra kötött, válogatott nagy hatékonyságú talajbaktérium törzsek komplex keveréke lesz, por formában. A készítményt alkotó válogatott baktériumtörzsek az általunk kifejlesztendő és szabadalmaztatni kívánt SBSS (ESMS) (Soil Bacteriae Screening System) szűrőrendszer segítségével lesznek szelektálva a BioFil Kft. talajbaktérium törzsgyűjteményéből, mely több mint ezer izolált talajbaktériumot tartalmaz. Az SBSS szűrőrendszer specialitása fogja lehetővé tenni, hogy a törzsgyűjteményből azokat az izolátumokat tudjuk kiválasztani, melyek speciális – stressztalajokhoz adaptálódott – tulajdonságaik miatt alkalmasak lesznek a leromlott, alacsony termőképességű (pl. savanyú, a túlműtrágyázás miatt elszikesedett, sós, homokos) mezőgazdasági talajokon történő használatra oltóanyagként.

A Norvég Alap támogatásával 2014 és 2016 között Talajoltóanyag és bioszén kombinált alkalmazása leromlott talajokra című projekt – HU09-0029-A1-2013, Kutatási vezető

 • A BIOFIL kft projektvezetésével a BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék, az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézettel és a Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research – Bioforsk(Nibio) Intézettel együttműködésben valósítja meg.

Kozma László Program, 2006 „Stressztűrő mikrobiális talajoltóanyagok fejlesztése és piacvédelmet szolgáló talajdiagnosztikai csomag kidolgozása” (TUDAS06-SANI0609), Kutatási vezető

 • A Saniplant kft-nél zajlott kutatás-fejlesztési projekt keretében új típusú mikrobiális talajoltóanyagok fejlesztése történt speciális kezelési igényű termőterületeken történő alkalmazásra. A projekt célja volt egy talajmikroorganizmus-törzsgyűjtemény piacorientált fejlesztése, talajoltóanyagokban eddig nem alkalmazott, nagy hatékonyságú talajmikroorganizmus fajok és törzsek izolálása, speciális mikrobiális mechanizmusok és aktivitások kutatása talajbaktériumokban. Egy további célként mikrobiális és molekuláris biológiai alapú talajdiagnosztikai rendszer fejlesztése valósult meg a jelenleg már forgalomban lévő, illetve a jövőben fejlesztésre kerülő talajoltóanyagaink szántóföldi hatékonyságának ellenőrzésére, és a márkavédjegy piaci védelmére.

Gazdasági Versenyképesség Operatív program (GVOP – 3.3.3 – 05/1.-2005-05-0034/3.0) Kutatási vezető

 • A Saniplant Kft-nél megvalósult kutatás-fejlesztési program célja egy új, szilárd hordozón szaporított eljárás bevezetése volt, talajoltóanyag tenyészetek előállításához. Az ilyen tenyészet előnyösen alkalmazható a mezőgazdaságban, sőt, a szilárd hordozón továbbszaporított, és magasabb grammonkénti sejtszámmal jellemezhető tartósított oltóanyagból tizedannyi mennyiség is elegendő a szántóföldek oltására, így a szállítási és földekre juttatási költségeket minimalizálódik, és az oltóanyag eltarthatóságát több évre növekedhet.

Jedlik Ányos Program, 2007 „Környezetkímélő és költségtakarékos tápanyag-utánpótlást biztosító komplex talajmikrobiológiai termékcsalád előállításaSzakmai projektvezető

 • A Saniplant kft a program támogatásával a talajbaktériumokat és mikorrhiza gombát tartalmazó komplex termék fejlesztését is végrehajtotta a szántóföldi növénytermesztés és az erdészet számára. A növényi gyökér speciális szimbionta gombákkal, mikorrhizákkal való együttélése javítja a növény szárazságtűrő képességét, tápelem felvételét (P, N, Zn, Cu, stb.), nehézfém tűrőképességét, és segít az oltott növényt ért stresszhatások tompításába. A granulálás során a porformulázott talajoltóanyag fejlesztése történik, hogy az oltóanyag alkalmazási területe szélesebbé váljon (granulátumok kiszórása a földekre), valamint a baktérium eltarthatósága nagymértékben növekedjen. A baktériumok stabilizálását a legegyszerűbben hordozóhoz kötéssel lehet megoldani. A szilárd hordozóra történő felvitel, illetve szilárd komponensekkel való összekeverés megkönnyíti a termék hosszú távú szállítását, rakodását, ugyanakkor a baktériumoknak bizonyos stressz körülményt jelent. Ezért fontos a formulázási összetevőknek egy olyan optimális arányát megtalálni, amelyben az oltóanyag komponens mikroorganizmusok megtartják szaporodó képességüket.

Sikeres alga projekt az Albitech Kft-nél

 • Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI) c. pályázati konstrukció keretében az Albitech Kft. támogatást nyert „Új típusú brasszinoszteroid hormont termelő, valamint biofilm kérget képző és speciális alga biomasszát előállító élő talajalga oltóanyag kifejlesztésére”, ami a mezőgazdasági talajok javítására és a termesztett növények növekedésének serkentésére szolgál.

  A talajban élő algák fontos szerepet játszanak a degradálódott talajok életének újraindításában, az eróziós veszteségek csökkentésében, a talajok szerkezetének javításában, szerves anyagokkal dúsításában, növekedésszabályozó anyagjaik révén elősegítik a magasabbrendű növények fejlődését.

  A projekt során megtörtént a SAP – Soil Algae Product algatenyészet tenyésztésének optimálása különböző térfogatban, megvizsgáltuk a SAP tenyészet talajkolonizációs képességeit (BSC), UV ellenálló képességét, fitohormon, és extracelluláris polimertermelő képességét, valamint a növényekre gyakorolt hatását laboratóriumi, üvegházi és szántóföldi körülmények közt.

  A pályázat keretei között beszerzésre került egy a SAP tenyésztésre alkalmas 4 x 25 liter egységekből álló air-lift, flat panel fotobioreaktor, amely nagy sűrűségű algatenyészetek előállítására alkalmas, továbbá kifejlesztésre került egy a reaktorok táplálására alkalmas alacsony vezetőképességű és steril víz előállítására képes berendezés. Kifejlesztésre került egy talajerózió kivédő talajalga alapú készítmény: igazoltuk, hogy a SAP szövedékeivel biofilmréteget alkotnak a talajszemcsék körül, így a talajfelszín vízerózióját csökkentik, továbbá az aggregátumok stabilitását növelik, segítenek megőrizni a talajnedvességet és eközben olyan hormonokat termelnek, amelyek segítik a növények fejlődését (FUTÓ 2019, FUTÓ, 2020). A talajban szétterjedve a talajfelszín kolonizálásával (BSC) növelik a talaj fedettségét és szervesanyag tartalmát, továbbá mint fotoautotróf szervezetek, jelentős mennyiségű CO2 megkötésére is képesek, ezért talajoltásuk hozzájárulhat a klímamentességi törekvésekhez is.

  Az alga talajoltóanyag javítja a talaj szerkezetét, minőségét: a talajegészséget; tápanyagot biztosít a talajban, és a talajfelszínen élő organizmusok számára; növényi növekedést serkentő anyagokat termel (fitohormonok). A fejlesztés eredményeként szabadalmi leiratot adtunk be HU1800183A2 számon.”

Ha tetszett, oszd meg és likeold